پاسداری شده: تجربه مرحله اول جراحی فالوپلاستی ران پا توسط Dr. Rachel Bluebond-langner در مرکز NYU Langone در ایالات متحده، می 2019 + تصاویر

هیچ چکیده‌ای موجود نمی‌باشد زیرا‌این یک نوشتهٔ پاسداری شده است.

Advertisements

پاسداری شده: تجربه مرحله اول جراحی فالوپلاستی ساعد دست توسط Dr. Maud Belanger در مونترال کانادا، مارچ 2019 + تصاویر

هیچ چکیده‌ای موجود نمی‌باشد زیرا‌این یک نوشتهٔ پاسداری شده است.