پاسداری شده: تجربه مرحله اول و دوم جراحی فالوپلاستی ساعد دست همراه با استفاده از پوست مصنوعی اینتگرا توسط Dr. Jens Berli در ایالات متحده، سال 2018-2019 + تصاویر

خلاصه ای وجود ندارد زیرا این نوشته محافظت شده است.