پاسداری شده: تجربه جراحی فالوپلاستی شکم توسط Dr. Lucas Lesta در کوردوبا – آرژانتین، سپتامبر 2018 + تصاویر

هیچ چکیده‌ای موجود نمی‌باشد زیرا‌این یک نوشتهٔ پاسداری شده است.

Advertisements

پاسداری شده: تجربه جراحی فالوپلاستی ساعد دست توسط Dr. Mang Chen، Dr. Bauback Safa و Dr. Andrew Watt در سن فرنسیسکو ایالات متحده، سال 2018 + تصاویر

هیچ چکیده‌ای موجود نمی‌باشد زیرا‌این یک نوشتهٔ پاسداری شده است.